O mnie

Krystian Leśniewski - założyciel doradztwa prawnego. W 2021 roku został absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. W trakcie studiów odbył praktyki m.in. w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marta Styba, w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Ewelina Niemyjska, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warsawie – Wydział do Spraw Cudzoziemców. Jest osobą dokładną i zaangażowaną, zainteresowaną, chętną do rozwoju w szczególności w obszarze obsługi przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i prawa umów.

dawn-1840298